Evighedsblikket

Efter mange års åndelig søgen i forskellige spirituelle miljøer erfarer jeg, hvordan oplevelser af kraftigt lys og energi retter fokus væk fra det, jeg i virkeligheden søger. Jeg farer vild i alt dette, men ved læsningen af Anker Larsens og Sunyatas beskrivelser af det, de begge kalder evighed, synes livet atter mere enkelt, og al søgen hører op.

Anker Larsen og Sunyata er to danske mystikere, der ikke har gjort meget væsen af sig. I Evighedsblikket får de nyt liv og det er mit håb, at deres visdom vil nå frem til mange flere. Begge har de et blik for evighed. Med Anker Larsens ord ser de med evighedsblikket, og evighed er ganske enkelt det, vi alle er, og det, vi kommer fra. Måske overser vi selveste det, vi er, i jagten på den eftertragtede oplysning, som beskrives i flere religiøse og spirituelle sammenhænge, og som ofte gøres til noget sjældent og mystisk.

I Evighedsblikket møder du som læser en beskrivelse af, hvad der forstås med evighed, og du hører om, hvordan de to mystikere har levet livet med et åbent evighedsblik. Vi får indblik i deres vidt forskellige livshistorier og måder at gribe hverdagens udfordringer an på. Og vi hører, om de giver os håb og henvisninger til at åbne dette evighedsblik i tilfælde af, at det skulle være lukket i.

Kan købes her